Regulamin cyklu turniejów BNP Paribas Business Cup 2024

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w turniejach BNP Paribas Business Cup 2024 organizowanych przez:

M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-614 Poznań

NIP: 7792324347
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydz. VIII Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000290302

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Turniej – regionalna edycja cyklu imprez o nazwie BNP Paribas Business Cup 2024, odbywająca się w wybranej lokalizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której organizatorem jest  M-Active Sp. z o.o. 

2) Organizator – M-Active Sp. z o.o. 

3) Uczestnik Turnieju – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym przedstawiciele wolnych zawodów), menadżer, członek zarządu lub właściciel firmy, który dokonał skutecznego zgłoszenia, spełnia wymagania zawarte w Regulaminie i bierze udział w wybranej edycji turnieju BNP Paribas Business Cup 2024.  

4) Kalendarz imprez – zaplanowany harmonogram realizacji poszczególnych edycji Turnieju BNP Paribas Business Cup 2024 zgodny z poniższym:

18 maja – Tennis&Country Club Giebułtów – Kraków/Giebułtów
25 maja – Korty MOSiR – Katowice
15 czerwca – Włodary Tenis Junior – Częstochowa
22 czerwca – Olimpijski Club – Wrocław
22 czerwca – SKT Promasters – Szczecin
14 września – Kortowo Tennis Club – Poznań
14 września – Klub Sportowy Centrum – Bydgoszcz
21 września – Korty Tenisowe Arka – Gdynia
28 września – Europejskie Centrum Tenisa – Warszawa/Mysiadło

5) Kategoria turniejowa – grupa wiekowa określająca podział grających w Turnieju zgodny z deklarowanym wiekiem najmłodszego z dwójki partnerów deblowych:

a) M Open
b) M 50+
c) M 60+
d) K Open
e) Mikst

§ 2 Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Turnieju jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w tym przedstawiciele wolnych zawodów), menadżer, członek zarządu lub właściciel firmy, który dokona skutecznego zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.businesscup.pl oraz uiści opłatę wpisowego. 

2.2. Uczestnikiem Turnieju mogą być tylko i wyłącznie amatorzy, nie będący nigdy notowani na listach Polskiego Związku Tenisowego w kategoriach U16 i starszych. Powyższa zasada nie dotyczy osób, które były notowane na listach Polskiego Związku Tenisowego w kategoriach U14 i młodszych, z zachowaniem  minimum 10 letniej karencji od ostatniego roku obecności na oficjalnych listach Polskiego Związku Tenisowego. Uczestnicy Turnieju nie mogą również prowadzić działalności tenisowej polegającej na pracy trenerskiej, w tym w roli instruktora tenisa. 

2.3. Osoby dysponujące Kartą tenisową banku BNP Paribas w momencie weryfikacji do turnieju, w dniu realizacji danej edycji są zwolnieni z opłaty wpisowego, jednocześnie na żądanie organizatora muszą ją fizycznie okazać.  

2.4. Każdy Uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

2.5. Uczestnikowi Turnieju przysługują następujące świadczenia:

a) udział w grach turniejowych zgodnie z podziałem na Kategorie Turniejowe oraz harmonogramem
b) upominek w postaci okolicznościowej butelki na wodę
c) bezpłatna kawa/herbata przez cały okres trwania turnieju
d) bezpłatny lunch
e) udział w dodatkowych konkursach z nagrodami rzeczowymi
f) puchary i dyplomy dla zwycięzców poszczególnych Kategorii Turniejowych

2.6. Możliwy jest udział w maksymalnie dwóch edycjach regionalnych Turnieju w jednym roku. 

2.7. Udział w regionalnej edycji Turnieju jest możliwy wyłącznie w jednej kategorii.. 

§ 3 Zgłoszenie

3.1. Zgłoszenia do turnieju można dokonać wyłącznie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.businesscup.pl

3.2. Zgłoszenia do turnieju musi dokonać oboje Uczestników tworzących parę deblową. 

3.3. W następstwie zgłoszenia Uczestnik Turnieju dokonuje wpłaty wpisowego w wysokości 150 złotych za osobę.  

3.4. Organizator przyznaje sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i nieprzyjęcia osoby na listę Uczestników Turnieju. Każdorazowo w takiej sytuacji opłata wpisowego jest zwracana na konto z którego dokonano płatności, w terminie nie później niż 72 godziny od momentu wpływu środków. 

§ 4 Zasady gry

4.1. Gry turniejowe odbywają się w systemie gier deblowych, z podziałem w Kategoriach Turniejowych na grupy oraz ewentualną fazę pucharową.

4.2. Losowanie par deblowych w grupach przeprowadza każdorazowo Organizator

4.3. Gra turniejowa polega na rozegraniu meczu do dwóch wygranych setów, rozgrywanych od stanu 2:2, w systemie bez przewag. W przypadku stanu setów 1:1 rozgrywany jest decydujący super tiebreak do 10 punktów. Super tiebreak rozgrywany jest do dwóch punktów przewagi. 

4.4. O klasyfikacji w grupach decyduje w pierwsze kolejności bilans zwycięstw i porażek, w drugiej kolejności bilans zwycięskich i przegranych setów, w trzeciej bilans zwycięskich i przegranych gemów, w czwartej kolejności, o ile ma to uzasadnienie bilans bezpośredni. 

4.5. Organizatorowi przysługuje każdorazowo prawo do zmian i określenia systemu gier w dniu realizacji imprezy, zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami oraz przewidywanymi warunkami pogodowymi.
4.6. Aby dana kategoria została rozegrana, musi się do niej zgłosić właściwa liczba par deblowych. W innym przypadku kategoria będzie łączona z niższą kategorią wiekową.

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1. Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo do uzyskania zwrotu opłaty wpisowego w momencie wycofania się z udziału w imprezie do 24h przed jej rozpoczęciem. Uczestnik Turnieju jest zobowiązany do przesłania informacji do Organizatora w przypadku niemożności udziału, po wcześniejszym zgłoszeniu.

5.2. Organizator każdorazowo zwraca Uczestnikowi Turnieju opłatę wpisowego w przypadku odwołania imprezy.

5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji w formie mailowej na adres biuro@m-active.pl. Odpowiedź na reklamację Uczestnik Turnieju otrzymuje na podany w reklamacji adres e-mail albo na wskazany adres pocztowy.

5.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Uczestnika Turnieju w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub niesportowego zachowania w trakcie gier.

5.5. Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej.